Actieonderzoek AJP

Het Amsterdam Jong Persbureau (AJP) wilde weten hoe zij de eigen bekendheid kon vergroten binnen IJsterk, waar het AJP onder viel. Samen met een collega deed ik hiernaar onderzoek.

Bij het AJP worden tieners tussen de 10-14 jaar opgeleid tot reporter en leggen verslag van activiteiten en evenementen in de buurt (voorbeeld). Het onderzoek betrof een actieonderzoek, waarbij de participatie van betrokkenen een belangrijke bijdrage leverde om aanbevelingen te kunnen doen. De keuze voor actieonderzoek kwam voort uit de gedachte dat we de bestaande aanbevelingen en onderzoeken gezamenlijk verder wilden ontwikkelen naar een werkbare handleiding waarmee het AJP kon professionaliseren.

De stakeholders waren het AJP-team, de AJP-reporters en IJsterk-medewerkers. Om input van deze stakeholders te ontvangen, hebben we respectievelijk een brainstormsessie en peer research-uitwisseling georganiseerd en een enquête uitgestuurd. De brainstormsessie is op basis van de 6-3-5 methode vormgegeven, waarna er een top 3 verder uitgewerkt is als aanbevelingen. De peer research-uitwisseling betrof een (deels gestuurde) workshop ‘interviewen’ waarbij de reporters tegelijk ook vaardigheden ontwikkelden. Dit leefwereldonderzoek leverde, naast een in het verleden uitgevoerde enquête, aanbevelingen op. Hetzelfde gold voor de enquête die we uitstuurden.

Het onderzoek vormde de basis voor een gedegen aanpak, waarbij de uitkomsten gaandeweg al werden geïmplementeerd om het AJP te professionaliseren. Hiervoor nam ik de leiding over het handboek met onder andere procedurerichtlijnen, workshopvoorbeelden en een style guide voor de AJP-huisstijl zodat het AJP makkelijker overdraagbaar werd. Tevens combineerde ik het bestaande AJP-logo met het IJsterk-logo en zette een kleurrijke, maar eenvoudige ‘huisstijl’ op die ‘het gezicht naar buiten’ werd.

Noot: wegens het beëindigen van subsidies bestaat het AJP niet meer.

Bekijk ook het adviesrapport van Inti Huahuacuna.