Leiderschapsleeftijd.nlDorien Konst, organisatiepsycholoog en organisatieadviseur, deed promotieonderzoek naar een aspect van leiderschap en vroeg mij een website te maken.

Leiderschapsleeftijd.nl beschrijft de vijf fasen in de leeftijd die leiders kennen in hun leiderschap. Een illustrator gaf dit verloop weer in verschillende stoelen waarop de leider plaatsneemt.

De site is gebaseerd op de stijl en kleuren van het logo dat al ontwikkeld was. Het frisse groen en paars contrasteert goed met elkaar.

Bekijk ook Intihuahuacuna.org, NL-ATSA.org en ChessVibes.com.