MuurschilderbrigadeTussen 1984-2014 bestond er tussen Amsterdam en Managua (hoofdstad Nicaragua) een band, waarbij Amsterdammers hun Nigaruaanse medemens ondersteunen. In 2009 wilde SAM* een Muurschilderbrigade organiseren.

Tijdens deze Muurschilderbrigade kwam een Nicaraguaanse muurschilder naar Oud-West om een muurschildering te maken met kinderen vanaf 8 jaar. Muurschilderingen worden in Nicaragua gebruikt om een boodschap over te brengen en zijn het resultaat van een gezamenlijk proces. De culturele uitwisseling met een Nicaraguaanse muurschilder, het werken aan de muurschildering en bewustwordingsactiviteiten met kinderen en volwassenen heeft de Nederlandse en Nicaraguaanse leefwerelden (tijdelijk) verbonden. De workshop werken met afval droeg bij kinderen bij aan bewustwording over de situatie in Managua en het Nicaraguaanse poppentheater zorgde voor herkenbaar vermaak met een verhaal. Hoe jonger kinderen met ontwikkelingssamenwerking in aanraking komen, hoe groter de kans dat zij er later ook iets mee zullen doen. Ook is er een gigantische Nicaraguaanse vrouw gemaakt: een ‘Gigantona’. De brigade was tevens een fundraiser voor een dovenschool in Managua**.

Voor, tijdens en na de brigade organiseerde ik (knutsel)activiteiten ter informatie en bewustwording om zo het draagvlak onder buurtbewoners te vergroten, hen te informeren en prikkelen. Ik werkte daarbij projectmatig (initiatiefrapport, projectplan, productieprogramma’s, functioneringsprograma’s en draaiboeken) aan de vormgeving van het programma en onderhield contacten met alle partijen (het stadsdeel, de buurtcentra en bewoners). Binnen een organisatie als SAM de Muurschilderbrigade uitvoeren, vereiste een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en professionaliteit. De stichting is klein, draait volledig op vrijwilligers en had onduidelijke communicatielijnen. Ik heb daarin mijn weg gevonden en mijn eigen duidelijkheid gecreëerd.

MSB-af

Zie ook: video van La Ruta en het evenement de Wereldarmoededag.

* Stedenband Amsterdam-Managua i.s.m. voormalig stadsdeel Oud-West en Buurtcentrum De Havelaar in het kader van millenniumdoel 2 ‘Iedereen naar school’. Noot: Begin 2014 is besloten de stichting op te heffen. Het was niet meer rendabel projecten te blijven ondersteunen, zonder de nodige middelen (geld en vrijwilligers).
** Het geld ging naar cursussen gebarentaal voor familie en professionals die een relatie hebben met de Dovenschool Escuela de Sordos.