Proefschrift Wineke SmidWineke Smid, Researcher in het Van der Hoeven Forensic Institute, promoveerde in mei 2014. Ze vroeg mij haar proefschrift vorm te geven, zodat zij dit kon presenteren tijdens haar verdediging.

Het proefschrift is uiteindelijk een 158 pagina’s tellend boekje geworden over een interessant maar gevoelig onderwerp. Het design mocht een modernere uitstraling hebben dan een gemiddeld proefschrift, maar er is vanwege het onderwerp bewust voor gekozen om geen foto’s als illustratief element te gebruiken.

Het binnenwerk werd zwart-wit en bevatte naast 4 figuren een heleboel mathematische symbolen en maar liefst 23 tabellen die gezet moesten worden! Een flinke klus… Het omslag is, vanuit een idee van Wineke zelf, zwart met magenta- en cyaankleurige letters geworden! Na een aantal opzetjes is gekozen voor de opzet met kapitale letters, om-en-om bold en regular en onregelmatig afgebroken. Een promotor complimenteerde Wineke met de mooie, moderne lay-out, waarop Wineke meteen tegen het aanwezige publiek zei dat zij zich daar zelf niet mee bezig had gehouden, maar alle eer naar Marleen Klein Brinke gaat. Trots!

Bekijk ook het boek Sla met suiker en de Accreditatie van de Hogeschool van Amsterdam.