Referenties sociaal-cultureel

“Marleen heeft van onze onderzoeksvraag een gedegen studie gemaakt. Ze werkt consciëntieus en komt haar afspraken trouw na. Zij hield rekening met de wensen van het bestuur én met wie wij als mens zijn. Het adviesrapport is heel helder opgebouwd en biedt duidelijke, concrete adviezen, die wij zeker ter harte nemen. Het zijn handvatten om het voortbestaan van onze stichting te waarborgen. Eén van haar adviezen betrof het bieden van een bestuursfunctie aan een jongere. Hier zullen wij zeker naartoe moeten.”
– Marianne Schepers Stichting Kinderen van de Zon, kinderenvandezon.org

“Binnen de SAM heeft Marleen een aantal rollen vervuld. Zij begon als stagiair met de omvangrijke opdracht een ‘Muurschilderbrigade’ inclusief vele activiteiten te organiseren. Zij
 heeft erg zelfstandig
 kunnen en moeten
 werken
 in
 een
 organisatie 
met 
een 
gebrek 
aan 
structuur. Na deze opdracht nam Marleen de taken over van de toenmalig coördinator. Gedurende dit jaar heeft zij zich bewezen als een actieve collega die vele activiteiten op een accurate manier neerzette. Daarnaast organiseerde zij een evenement tijdens Wereldarmoededag. Dit getuigde tevens van een grote persoonlijke inzet in zeer korte tijd! Nadat het bestuur besloot de activiteiten in Nederland af te bouwen, wilde Marleen het omvormingsproces vanuit een andere rol meemaken. Als bestuurslid heeft zij hierin altijd een positieve inbreng gehad en vele taken op zich genomen als secretaris/penningmeester in de uiteindelijke afronding van de SAM.”
– Hanneke Smits, (voormalig) Algemeen bestuurslid St. Stedenband Amsterdam-Managua

“Marleen heeft het AJP, middels haar onderzoek, steviger op de rails gezet! Het AJP, maar ook IJsterk, kent vele kanten en zij heeft dit tot de kern teruggebracht. Ze is een zeer betrouwbaar persoon, komt haar afspraken altijd na, toont grote betrokkenheid bij haar werk en stelt hoge eisen aan zichzelf. Ze leverde een grote bijdrage aan de professionalisering van het AJP door het creëren en bewaken van de “look” van het AJP in waardig p.r.-materiaal, het redigeren van teksten, de waardevolle conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en haar leiding over het daaruit voortvloeiende handboek.”
– Lineke van Opzeeland, (voormalig) Projectleider Amsterdam Jong Persbureau (IJsterk)

“Marleen heb ik leren kennen doordat zij mij vroeg mee te werken aan het pilot-project van de Werkschuur. Ze zochten iemand die een ambacht wilde laten zien en deze te leren aan de kinderen die aan het project deelnamen. Door het enthousiasme en de liefde waarmee ze over het project ‘De Werkschuur’ sprak heb ik zonder aarzelen gelijk ‘Ja’ gezegd. Ik dacht in eerste instantie dat het haar eigen project was. Marleen is iemand die erg betrokken is en bovenop het project zat, ze wist precies wat er gaande was, ze is erg oplettende en heel attent. Ze heeft een goed overzicht en zorgt ook dat iedereen betrokken blijft bij het project. Ze wist mij steeds bij het project te betrekken d.m.v. mailtjes over allerlei zaken en interessante weetjes, waardoor ze mij het gevoel gaf dat ik een belangrijk persoon was in het geheel, en dat is een heerlijk gevoel. Marleen pakt de zaken erg professioneel aan, soms een beetje zakelijk streng, maar ze doet de dingen wel met erg veel liefde. Het grootste compliment wat ik Marleen geef is dat als je met Marleen samenwerkt, dan kan je haar alles toevertrouwen, wetend dat het werk grondig gedaan word. Marleen, ik wens je heel veel succes toe en dank voor de fijne samenwerking.”
– Caron Fitzpatrick, jewellery designer / goldsmith, caronfitzpatrick.nl

Ook geïnteresseerd in mijn grafische referenties? U kunt ze hier lezen.