Privacybeleid


Bedrijf & Eigenaar

Marleen Klein Brinke dtp & vormgeving is een eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Utrecht onder 75869837. Mijn website is: www.marleenkleinbrinke.nl. Het werk dat ik doe, betreft voornamelijk printgerelateerde grafische (vormgeef)opdrachten, van ontwerp tot opmaak tot afronding.

Ik, Marleen Klein Brinke, eigenaar, werk alleen, tenzij met u, de opdrachtgever, is overeengekomen dat ik de opdracht in samenwerking met een collega(bedrijf) uitvoer. 

Persoonlijke gegevensverwerking

Doel gegevensverzameling & Analytics

Het is niet mijn doel om persoonlijke gegevens te verzamelen om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te kunnen sturen. Ik vind het ook niet interessant waar u vandaan komt of waarom en hoe vaak u mijn website bezoekt. Prima als u alleen een kijkje neemt! Ik hou van persoonlijk contact. Als u geïnteresseerd bent in wat ik voor u kan betekenen, dan neemt u gewoon contact met mij op. 

Reacties achterlaten & Media uploaden & Cookies op mijn website

Het is niet mogelijk reacties achter te laten of media te uploaden op (pagina’s van) mijn website. Daarmee verzamel ik dan ook geen locatie- of persoonsgegevens en worden deze ook niet in een cookie opgeslagen. Omdat er ook geen account kan worden aangemaakt op mijn website, is een verzoek voor een exportbestand van uw persoonlijke gegevens dan ook niet nodig.

Bewaren van gegevens: welke gegevens & hoelang?

Indien u mij per e-mail of telefoon benadert, bewaar ik uw contactgegevens in beginsel om u te kunnen bereiken en staan deze – na het aangaan van een samenwerking / opdracht – ook geregistreerd in mijn boekhoudprogramma (Kees de Boekhouder). In het geval dat wij het contact na ons initiële contact niet voortzetten, verwijder ik meteen uw telefoon- en e-mailgegevens.

In het geval wij wél een samenwerking starten, bewaar ik alleen díe persoonlijke gegevens die nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering (zoals administratie & klantcontact ten tijde van de opdracht). Het betreft hierbij dan alleen gegevens als:

  • de naam & het adres en eventueel KVK-nummer van het bedrijf en
  • de na(a)men, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en).

Deze gegevens bewaar ik voor een periode van 5 jaar in mijn e-mail (Gmail & Greenhost), op mijn telefoon en in mijn boekhoudprogramma (Kees de Boekhouder).

Voor de Belastingdienst heb ik een fiscale bewaarplicht van 7 jaar van mijn administratie. Contactgegevens die op facturen staan, zullen dus nog bewaard blijven (in mijn boekhoudprogramma, Kees de Boekhouder, en als PDF’s op Google Drive). 

Delen van gegevens: welke gegevens & aan wie?

Indien we een samenwerking aangaan, is het toevoegen van uw gegevens in mijn boekhoudprogramma (Kees de Boekhouder) noodzakelijk voor de facturatie na gedane opdracht(en).

In het geval dat ik een samenwerking aanga met een collega(bedrijf), of u koppel aan een collega(bedrijf) om de opdracht uit te voeren, vraag ik u vooraf altijd toestemming om uw contactgegevens te mogen delen om u met elkaar in contact te brengen. 

Wijzigen of verwijderen gegevens: welke gegevens?

Ieder half jaar verwijder ik alle e-mailcorrespondentie en eventueel app-contact, welke ik met u als klant heb gevoerd. Een uitzondering vormt een nog lopende opdracht. In dat laatste geval verwijder ik dit bij het eerstvolgende moment (wederom na een half jaar). 

Iedere 5 jaar bekijk ik alle contacten: is een klant in de afgelopen 5 jaar nog wél actief geweest, dan blijven de contactgegevens bewaard en wordt dit herzien als er wederom 5 jaar voorbij zijn. Is een klant de afgelopen 5 jaar niet actief meer, dan verwijder ik de contactgegevens.

Mocht u tussentijds een wijziging op uw gegevens hebben en/of u wilt dat ik uw gegevens eerder verwijder dan de periode hiervoor aangegeven, dan kunt u daarvoor contact opnemen. Klik hier hoe u mij bereikt. Ik wijzig en/of verwijder dan alle persoonlijke gegevens. 

Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor het bewaren van deze gegevens in te trekken (waarbij ik alle persoonlijke gegevens verwijder), op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens of op dataportabiliteit. Klik hier hoe u mij bereikt.

(Ingesloten) Inhoud van andere websites

Een embedded link is bijvoorbeeld een video die ik toon op mijn website. Dat doe ik niet. Wel plaats ik hyperlinks naar (collega)bedrijven en LinkedIn. Alle tekst & afbeeldingen op mijn website zijn door mij, Marleen Klein Brinke, gemaakt en geüpload en daarbij is geen sprake van ingesloten (embedded) inhoud. Bij het klikken op één van de hyperlinks in mijn website, verlaat je mijn website en ga je naar de betreffende website. Vanaf dat moment gelden de regels op hún website (zoals gebruik van cookies, tracking of dataverzameling).

Contactinformatie

Indien u vragen heeft, klik dan hier hoe u mij bereikt.