Samenwerking


Samenwerking betekent “gezamenlijke inzet om een bepaald doel te bereiken”. Van welke kant je het ook bekijkt. In opdracht van een klant een mooi product maken, een vakantie opvullen voor een collega(bureau) of uw vraag koppelen aan de juiste personen in mijn netwerk voor het beste resultaat. Alles draait om samenwerking. Je doet nooit iets helemaal alleen. En dat hoeft ook niet.