Tarieven


Opdrachtafhankelijk

Tarieven

Het is bijna onmogelijk om een exact uurtarief te noemen, omdat de ene opdracht misschien meer tijd, creativiteit of inspanning vraagt dan de andere. Ook uw wens voor meer of minder flexibele uren is daarin een factor. Hierover meer onder Offertes en facturen.

Als richtprijs kunt u een gemiddelde van € 50 p/u aanhouden (hieraan zijn geen rechten te ontlenen).

Type werkzaamheden

Grofweg zijn mijn werkzaamheden in te delen in drie categorieën*: 

 • Ontwerpwerkzaamheden:
  ontwerpen van bijvoorbeeld een logo/huisstijl, flyer, boek, geboortekaartje, menukaarten, etc.
 • DTP-werkzaamheden:
  doorvoeren van een logo in een huisstijl, het doortrekken van een vastgestelde stijl in diverse andere uitingen (zoals sales- en beursmateriaal, advertenties, oorkondes, flyers), het opzetten van een stramien op basis van een ontwerp en/of opmaken (boeken, magazines of nieuwsbrieven), etc.
 • Opstart, correcties & afronding:
  voorbereiding van een stramien/document, simpele tekst-, beeld- of kleurcorrecties, het drukklaar maken en begeleiden van drukwerk, etc.

* voorbeelden van werkzaamheden zijn niet uitputtend en uiteraard is alles bespreekbaar.

Offertes en facturen

Offerte

Het is begrijpelijk dat u als klant graag weet wat u kunt verwachten als de opdracht afgerond is. Op basis van uw wensen maak ik een offerte, waarin ik u een reële inschatting geef van de kosten. Hierbij komen we vooraf overeen of u:

 • een offerte met een projectprijs,
 • een offerte met een inschatting van het te maken aantal uren met bijbehorende uurprijs en nacalculatie óf
 • een vast uurtarief

wenst.

Met een projectprijs weet u waar u aan toe bent. Afhankelijk van de daadwerkelijk besteedde tijd kan dit naar twee kanten gunstig uitpakken. Is de besteedde tijd minder dan de offerte, dan is dat gunstig voor mij, is dat meer dan de offerte, dan is dat gunstig voor u!

Met een inschatting van het te maken aantal uren en bijbehorende uurprijs is dit wat flexibeler. Zo kan het zijn dat er een nacalculatie plaatsvindt, maar dat hoeft niet. In het geval van een nacalculatie werk ik met een 30/70-regeling. Hieronder leest u daar meer over.

Als we samen een vast uurtarief overeenkomen, is een offerte niet nodig en is de factuur altijd op uurbasis én daadwerkelijk gewerkte uren zijn.

Aan u de keuze.

30/70-regeling

Wanneer we werken met een inschatting van het te maken aantal uren, hanteer ik een 30/70-regeling voor de nacalculatie. De offerte is gebaseerd op een realistisch geschat aantal uren. De content/bestanden zijn daarbij op tijd en compleet aangeleverd. De praktijk kan echter uitwijzen dat een bepaald onderdeel meer aandacht behoeft en dat onvoorziene omstandigheden om meer tijd vragen. Ik attendeer u daar op twee derde van de tijd op, zodat we samen de offerte kunnen bijstellen. U kunt besluiten dat u het werk zelf kunt of wilt afmaken of dat ik dat voor u doe. In het eerste geval factureer ik het geoffreerde aantal uren en lever ik de tot dan toe gemaakte bestanden bij u aan, zodat u het verder kunt afronden. Kiest u voor het laatste, dan factureer ik het aantal uur dat we boven de offerte uitgaan als volgt: 30% voor mijn rekening en 70% voor uw rekening tegen het voor dat onderdeel vastgestelde tarief in de offerte.

Factuur

Na afloop van de opdracht stuur ik u een factuur op basis van wat we zijn overeengekomen: projectprijs, nacalculatie of vast tarief. Daarbij hanteer ik een 21 dagen betalingstermijn.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Klik dan hier hoe u mij bereikt.